Напрями і спеціальності

Перелік спеціальностей і навчальних програм ХНУМГ імені О. М. Бекетова на 2016 рік

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр денної форми навчання у ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр заочної форми навчання у ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Перелік спеціальностей і освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ХНУМГ імені О.М. Бекетова за ступенем СПЕЦІАЛІСТ

Перелік спеціальностей і освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ХНУМГ імені О.М. Бекетова за ступенем МАГІСТР

Ліцензії та сертифікати ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

Сертифікат про державну акредитацію IV рівня

Ліцензія на надання освітніх послуг

Додаток до ліцензії (підготовка бакалаврів)

Додаток до ліцензії (підготовка спеціалістів, магістрів)