Структура

Факультет «Економки і підприємництва» здійснює навчання за актуальними бакалаврськими та магістерськими програмами, залучає досвідчених фахівців-практиків і надає можливість здобути якісну освіту.

До складу факультету входять кафедри:

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців:

за освітнім ступенем «бакалавр»: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 076 -  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма Економіка та організація бізнесу;

за освітнім ступенем «магістр»: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 - Менеджмент освітня програма Бізнес -адміністрування та  спеціальність 076 -  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма Економіка та організація бізнесу;

dumchenko 4

Завідуюча кафедрою, д-р економ. наук, професор

Димченко Олена Володимирівна.

Експерт Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Економіка», член українського союзу вчених-економістів, експерт української мережі спеціалістів та практиків регіонального та місцевого розвитку (REGIONET), член програмного комітету міжнародної конференції “Public Economics and Administration”, Technical University Of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, член редакційної колегії науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст».(ХНУМГ ім..О.М.Бекетова) Серія: Економічні науки, Rewuer for Journals “Organization studies - SAGE Journal ”International Journal of Business Performanсe Management кпурк (IJBPM)”, координатор проекту «International Practicum» у рамках міжнародної програми “Firms and Universities: local and global networks to educate on innovation” між Університетом Інсубрія (Італія) та Остравським технічним університетом (Чехія), учасник розробки Концепції стратегічного розвитку м. Харкова до 2030 року, Стратегій розвитку ОТГ Старосалтівської, Чкалівської, міст Чугуєва, Славянська, Дніпропетровська, Полтави, Стратегії стійкого розвитку Харківської області до 2020 року та ін..

Кафедра знаходится на 4 поверсі центрального корпуса, кабінети: 423, 425, ауд 420.

телефон: (057) 707-32-41, (057) 707-31-16; (057) 707-31-73.

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців:

за освітнім ступенем «бакалавр»: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит», «Облік і аудит в міжнародному бізнесі», «Фінансово-економічна безпека»);

за освітнім ступенем «магістр»: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит») та спеціальність 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою)

MomotЗавідуюча кафедрою, д-р економ. наук, професор

Момот Тетяна Валеріївна

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01
Член наукової ради з економіки МОН України
Член АК (ДАК) МОН України
Керівник сектору міжнародного співробітництва та освітніх програм в галузі стратегічного моніторингу та антикорупційного менеджменту Центру стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту
Член експертної ради Інституту конкурентної аналітики (Institute for Competitive Intelligence), Німеччина
Академік Інженерної академії України
Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Україна
Експерт Спілки аналітиків та професіоналів конкурентної розвідки, Україна
Член Міжнародної асоціації фінансового менеджменту (International Financial Management Association), США
Голова регіонального відділення Всеукраїнської спілки вчених-економістів, Україна
Експерт Міжнародної ради наукового журналу «Історія. Економіка» Барановичського державного університету БарГУ Міністерства освіти Республіки Білорусь
Рецензент China-USA Business Review and Chinese Business Review (США)
Член редакційної колегії науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст», Україна
Заступник головного редактора рецензованого наукового журналу відкритого доступу «Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості»

Кафедра знаходиться на третьому поверсі центрального корпуса, кабінети: 305, 306, 307, 308

телефон: (057) 707-31-71

 

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр»:

  • галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка» (спеціалізація «Міжнародна економіка»).

ReshetyloЗавідуюча кафедрою, д-р економ. наук, професор

Решетило Валентина Петрівна

Член Всеукраїнської асоціації викладачів економічної теорії та спілки економістів України, активно співпрацює з Харківським центром економічної освіти і Національною Радою з Економічної Освіти (НРЕО) США. Учасник ряду семінарів-тренінгів, які проводились НРЕО США в Україні.

Пройшла наукове стажування в Каліфорнійському політехнічному університеті (Лос-Анджелес, США). У 2007 році одна з перших в Україні захистила докторську дисертацію з проблем економічної синергетики.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 64.089.01 в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.

 Кафедра знаходится на 4 поверсі центрального корпуса, к. 403.

телефон: (057) 707-31-02

 

Кафедра економіки 

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» та «магістр»:

  • галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051- Економіка спеціалізація «Економіка підприємства»

matveeva 2 Завідуюча кафедрою, кандидат економ. наук

Матвеєва Наталя Миколаївна

  • Кафедра знаходится на 4 поверсі центрального корпуса, кабінети: 416, 422, ауд 42.

    телефон: (057) 707-32-41, (057) 707-31-16; (057) 707-31-73.


Breadcrumbs