Зразки заяв

1. Відсутність на заняттях з поважної причини
2. Замовлення дублікату студентського квитка
3. Замовлення дублікату залікової книжки
4. Заблокування БЕК метрополітену
5. Субсидія (для тих хто мешкає в гуртожитку ХНУМГ)
6. Зміна прізвища
7. Надання індивідуального графіку відвідувань лекційних занять
8. Бланк індивідуального графіку відвідувань лекційних занять
9. Продовження заліково-екзаменаційної сесії
10. Переведення за заочне відділення або інші факультети
11. Відрахування за власним бажанням
12. Дострокове складання сесії (екзаменів)
13. Надати повторний курс навчання
14. Приступити до навчання на повторному курсі
15. Надати академічну відпустку за станом здоров’я
16. Приступити до навчання після академічної відпуски за станом здоров’я
17. Надати академічну відпустку по вагітності та пологам
18. Приступити до навчання після академічної відпустки по вагітності та пологам
19. Надати академічну відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років
20. Приступити до навчання після академічної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років
21. Поновити у складі студентів факультету (після відрахування)
22. Перезарахувати дисципліну (для тих хто поступив на навчання після технікумів)
23. Вважати таким, що має статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування
24. Вважати таким, що має статус дитини-інвалід (інвалід 1 групи тощо)
25. Дозволити відділу кадрів видати документи без втраченого студ. квитка
26. Звільнити від сплати за проживання у гуртожитку (для тих хто має статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування)
27. Виписати з гуртожитку за власним бажанням


Breadcrumbs