Оголошено конкурс щодо переведення на вакантне місце держбюджету!

 ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ

1 курсу, напряму підготовки – 6.030504 Економіка підприємства. Оголошен конкурс щодо переведення на вакантне місце держбюджету!

Термін подачі заяв до 4 квітня 2015 року.

До участі в конкурсі допускаються студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання і можуть бути віднесені до однієї з перерахованих нижче категорій:
- студенти, яким законодавством України надано право на пільги щодо навчання за рахунок державного бюджету (студенти, які мають статус дитина-сирота або інвалід 2 групи) ;
- студенти, які мають достатній показник успішності навчання;
- студенти, які є переможцями (лауреатами) всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів наукових робіт, чемпіонатів та змагань різних рівнів, творчих конкурсів, беруть активну участь у житті та розвитку університету тощо.
До деканату треба подати наступні документи:
- особисту заяву на ім’я ректора університету з клопотанням декана та начальника навчально-методичного відділу;
- копію залікової книжки, завірену у встановленому порядку;
- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є);
- довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (у разі потреби);
- копії документів, що підтверджують навчальну, наукову, громадському роботу студента: медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо.

Деканат ЕіП