Склад державної екзаменаційної комісії для проведення комплексного державного екзамену за фахом для забезпечення випуску студентів напряму підготовки 6.030504 -"Економіка підприємства"

Склад державної екзаменаційної комісії для проведення комплексного державного екзамену за фахом для забезпечення випуску студентів напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства"