Склад державної екзаменаційної комісії з проведення захисту випускних робіт студентів напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства"

Склад державної екзаменаційної комісії з проведення захисту випускних робіт студентів напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства"